Vision, Mission m.m.

Vision - Mission - Målsætning - Værdier

Vision - vores "ledestjerne"

Vi vil være den mest attraktive leverandør af personbefordring og grupperejser på markedet  og være kendetegnet ved, at vi holder hvad vi lover med hensyn til pris, sikkerhed, kvalitet og service – kunden skal opleve at få værdi for pengene.

Mission - det skal ske ved at...

 • Vi skal drive en top moderne bus/rejse virksomhed, som skal sælge og levere professionelle totalløsninger til udvalgte kunders behov. 
 • Vi skal vokse med fokus på bedre kapacitetsudnyttelse og større effektivitet, hvilket alt andet lige skal resultere i en øget indtjening.
 • Vi skal være innovative / kreative og vores tanker og handlinger skal bane vejen for løbende forbedringer af vores produkter og arbejdsprocesser.
 • Vi skal udvikle vores arbejdsmiljø, så det er attraktivt og motiverende at være ansat i virksomheden og således, at vi kan fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere.
 • Vi skal være kendt for, at vi overholder de krav/love, der måtte være i branchen for så vidt angår køre/hviletidsregler, arbejdstidsdirektiv, overenskomster m.v.
 • Vi skal udvikle og tilbyde fleksible serviceydelser i samarbejde med kunderne.
 • Vi skal løbende vurdere ændringer i markedet og tilpasse firmaets drift hertil.
 • Vi skal være hurtige og beslutsomme samt uafhængige af andre.

Målsætning

Vi vil ved implementering af vores mission arbejde målrettet på, at vedligeholde og øge Egons markedsandele og styrke vores markedsposition indenfor turist og personbefordring, samt relaterede serviceydelser og derigennem være normdannende for branchen.

Værdier

Egons tror på – og vil arbejde seriøst – efter følgende valgte værdisæt/kærneværdier, som vi kalder EKSTRA 

 • Engagement – fordi vi vil gøre en forskel og give kunderne mere end de forventer
 • Kvalitet – fordi vi vil løse opgaverne rigtigt, første gang
 • Samarbejde – fordi vi vil arbejde mod et fælles mål
 • Tryghed – fordi vi arbejder med sikkerhed på alle niveauer overfor vores kunder
 • Respekt – fordi vi respekterer alle type kunder
 • Ansvarlighed – fordi vi vil overholde love, regler og krav