Egen kontrol

Egons udfører som en del af vores politikker egen kontrol. Det er en vigtig del af vores sikkerheds DNA. Parrallet med det, kontrolleres Egons af et eksternt firma

Egen kontrol

Egons har aftale med TungVognsSpecialisten, som er et rådgivnings- og undervisningsvirksomhed for vejtransportbranchen. 

Aftalen inkluderer jævnlige køre- og hviletidscheck med tilhørerende analyserapporter. 

Her igennem får vi også udført den nødvendige egen/kvalitetskontrol som er nødvendig for at sikre, at vi og vores medarbejdere lever op til virksomhedens politikker og til myndighedernes krav. 

Vi udfører "her og nu kontrol" af vores busser. 

Denne kontrol kan være forskellig fra gang til gang. Den kan eksempelvis indeholde kontrol af, om føreren og eventuelt passagererne anvender sikkerhedssele, ikke taler i mobiltelefon, om alle relevante dokumenter er tilstede, kontrol af brug af fartskriver og tachograf.

Egen kontrol, egons busser