Miljø- og klimapolitik

Egons har busbranchens højeste miljøcertificering. Det betyder, at vi hele tiden arbejder på at sikre miljøet omkring os gennem uddannelse af chauffører og indkøb af nyeste busser til vores busflåde

Miljø- og klimapolitik

Egons arbejder løbende på at nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra busserne.

Det er vores målsætning at bidrage til en mindskelse af CO2 udslippet gennem

  • Energirigtig kørsel
  • Minimering af tomgang

Egons har en kontinuerlig udskiftning af busser, og deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser.

Egons har siden 2014 været ISO 14001 certificeret.

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er blevet revideret i 2004. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. 

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. 

Egons er ydermere OHSAS 18001 arbejdsmiljø certificeret.